Thực trạng

Bayer muốn tổ chức sự kiện trên toàn cầu đánh dấu cột mốc 150 năm hình thành và phát triển trên Thế giới.

Bayer Vietnam

Yêu cầu

  • Thể hiện xuyên suốt thông điệp của Bayer: “Khoa học cho cuộc sống tốt đẹp hơn.”
  • Truyền thông đồng bộ, đúng thời điểm, đúng đối tượng.

Giải pháp

  • Mời những chuyên gia đầu ngành, có uy tín để nâng tầm vị thế cho sự kiện.
  • Chạy chiến dịch xuyên suốt trước và sau sự kiện, xoay quanh thông điệp truyền thông.
  • Gửi thông cáo báo chí, 60 nhà báo tham dự đưa tin về sự kiện

Kết quả

  • Báo giấy: 33
  • Báo online: 31
  • Sharelink: 56 báo online

bayervietnam6

bayervietnam5

bayervietnam4

bayervietnam3

bayervietnam2