Thực trạng

Phú Mỹ Hưng muốn đánh dấu sự phát triển và thể hiện sự vững mạnh trên thị trường qua việc truyền thông sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập.

phú mỹ hưng

Yêu cầu

  • Truyền thông đúng thông điệp, đúng đối tượng
  • Truyền thông trước và sau sự kiện

Giải pháp

  • Tổ chức cuộc thi ảnh về Phú Mỹ Hưng → Thể hiện vẻ đẹp của khu đô thị hiện đại vươn lên từ đầm lầy
  • Tổ chức Hội thảo khoa học: “20 năm Xây dựng và phát triển Khu đô thị Phú Mỹ Hưng”
  • Truyền thông nhân dịp Phú Mỹ Hưng đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Kết quả

  • Báo giấy: 82 báo
  • Báo Online: 53 báo
  • Share link: 74 báo online

pmh4

pmh2