Content marketing trên facebook và những sai lầm phổ biến nhất của dân marketer

Content marketing trên facebook với đặc điểm hướng đến người dùng và mang lại hiệu quả lan truyền ngày càng cao, trở thành một xu hướng marketing bền vững, đặc biệt là trong việc ứng dụng vào facebook. Hãy cùng Hải Yến Group nằm lòng những sai lầm phổ biến của dân marketer khi viết…