Nielsen Trend Watching

Nielsen Trend Watching: Hãy chuẩn bị sẵn sàng để thành công trong năm 2017

Thị trường FMCG với những bước chuyển bất ổn, sự “mong manh” của niềm tin người tiêu dùng cùng với sự cộng hưởng của nền tảng xã hội và kinh tế có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, trong thời gian vừa qua, đã tạo ra một thị trường có tính cạnh tranh cao, nhiều…

Truyền thông thương hiệu An Cường

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ HTML5. Thực trạng Công ty An Cường muốn truyền thông về sự lớn mạnh và ưu thế vượt trội về các sản phẩm gỗ công nghiệp đến các nhà thầu, đối tác lớn. Giải pháp Truyền thông 3600, bao gồm: Social Media: Facebook Ads: Tổ chức minigame, viết…