Marketing, khách hàng và những vấn đề cơ bản cần giải đáp

Marketing là một quá trình nghiên cứu và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng mục tiêu. Từ đó tạo ra sản phẩm và dịch vụ nhằm thoả mãn mong muốn và yêu cầu của khách hàng tốt hơn các đối thủ canh tranh thông qua sự trao đổi. Marketing là một quá trình, không phải là một công việc hay một hành động trong ngắn…