Xử ký khủng hoảng truyền thông- Hải Yến Group

Khủng hoảng truyền thông bùng nổ trong năm 2016 như thế nào?

Trong những năm gần đây, khủng hoảng truyền thông với mức độ thiệt hại và ngày càng trở nên khó kiểm soát đã liên tục gây ra những khó khăn cho người làm truyền thông. Trong đó, vụ án VTV, Formosa và nước mắm Việt có thể xem là những khủng hoảng truyền thông tiêu…